Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2600(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0167/2013

Debatten :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Stemmingen :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0190

Notulen
Donderdag 18 april 2013 - Straatsburg

11.2. De situatie van de mensenrechten in Kazachstan (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0167/2013

(ter vervanging van B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik en Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0190)

(Ontwerpresolutie B7-0177/2013 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Véronique De Keyser, die een mondeling amendement op overweging N voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.

Bernd Posselt, na de stemming, voor een persoonlijk feit (de Voorzitter geeft hem antwoord en geeft nadere uitleg over het verloop van het debat).

Juridische mededeling - Privacybeleid