Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2600(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0167/2013

Dezbateri :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Voturi :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0190

Proces-verbal
Joi, 18 aprilie 2013 - Strasbourg

11.2. Situaţia drepturilor omului în Kazahstan (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0167/2013

(care înlocuieşte B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0190)

(Propunerea de rezoluţie B7-0177/2013 a devenit caducă.)

Intervenţii

Véronique De Keyser a propus un amenadment oral la considerentul N, care a fost reţinut.

La terminarea votului, Bernd Posselt pentru o chestiune de ordin personal (Preşedintele i-a răspuns şi a făcut precizări cu privire la desfăşurarea dezbaterii).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate