Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0167/2013

Debatter :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Omröstningar :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0190

Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg

11.2. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0167/2013

(ersätter B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik och Krzysztof Lisek för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi och Ana Gomes för S&D-gruppen,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica och Hannu Takkula för ALDE-gruppen,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski och Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0190)

(Resolutionsförslag B7-0177/2013 bortföll.)

Inlägg:

Véronique De Keyser lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl N; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

I slutet av omröstningen gjorde Bernd Posselt ett personligt uttalande. (Talmannen svarade honom och gjorde några förtydliganden i fråga om genomförandet av debatten).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy