Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 април 2013 г. - Страсбург

13. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложението на Комисията относно трансфера на бюджетни кредити DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложението на Комисията относно трансфера на бюджетни кредити DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложението на Комисията относно трансфера на бюджетни кредити DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри предложението на Комисията относно трансфера на бюджетни кредити DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

Съгласно член 203, параграф 5 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа предложението на Центъра за преводи към органите на ЕС относно договора за наем на сградата на Центъра за преводи (Клош д´Ор) в Люксембург и реши да не излиза със становище.

°
° ° °

Съгласно член 50, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа проекта, предоставен от Съда на ЕС, относно промените в неговото щатно разписание и реши да не представя възражения.

Съгласно член 50, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа проекта, предоставен от Европейския омбудсман, относно промените в неговото щатно разписание и реши да не представя възражения.

°
° ° °

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа проекта, предоставен от Сметната палата, относно трансфера на бюджетни кредити V/AB-01/C/13 и реши да не представя възражения.

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент Европейският икономически и социален комитет информира бюджетния орган за своето предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2013 - Общ бюджет - Финансова 2013 година – Раздел IV.

Правна информация - Политика за поверителност