Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. april 2013 - Strasbourg

13. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 3, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 3, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 3, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 3, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 203, stk. 5, behandlet forslaget fra Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer vedrørende leje af Oversættelsescentrets bygning (Cloche d'Or) i Luxembourg og havde besluttet ikke at afgive udtalelse herom.

°
° ° °

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 50, stk. 1, behandlet det projekt, som Domstolen havde forelagt vedrørende ændringen af dens organisationsplan, og havde besluttet ikke at gøre indsigelser.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 50, stk. 1, behandlet det projekt, som Den Europæiske Ombudsmand havde fremlagt vedrørende ændringen af sin organisationsplan, og havde besluttet ikke at gøre indsigelser.

°
° ° °

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 25, stk. 1, behandlet det projekt, som Revisionsretten havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførslen V/AB-01/C/13, og havde besluttet ikke at gøre indsigelser.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 25, stk. 1, underrettet budgetmyndigheden om sit forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2013 - Det Almindelige Budget - Regnskabsåret 2013 – Sektion IV.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik