Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2013 r. - Strasburg

13. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji w sprawie przesunięcia środków DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji w sprawie przesunięcia środków DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

Zgodnie z art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w sprawie umowy najmu budynku zajmowanego przez centrum (Cloche d'Or) w Luksemburgu i postanowiła nie wydawać opinii w tej sprawie.

°
° ° °

Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zmiany struktury organizacyjnej i postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zmiany struktury organizacyjnej i postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu.

°
° ° °

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Trybunału Obrachunkowego V/AB-01/C/13 nie zgłaszać sprzeciwu.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przedstawił organowi budżetowemu propozycję przesunięcia środków INF 1/2013 - Budżet ogólny – Rok budżetowy 2013 – Sekcja 4.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności