Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg

13. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 203.5 i budgetförordningen behandlat förslaget från Översättningscentrum för Europeiska unionens organ om hyreskontraktet för Översättningscentrums byggnad (Cloche d'Or) i Luxemburg och beslutat att inte göra invändningar.

°
° ° °

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 50.1 i budgetförordningen behandlat domstolens förslag om ändring av sin tjänsteförteckningen och beslutat att inte göra invändningar.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 50.1 i budgetförordningen behandlat Europeiska ombudsmannens förslag om ändring av sin tjänsteförteckningen och beslutat att inte göra invändningar.

°
° ° °

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen behandlat revisionsrättens förslag om anslagsöverföring V/AB-01/C/13 och beslutat att inte göra invändningar.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt förslag till anslagsöverföring INF 1/2013 – allmänna budgeten – budgetår 2013 – avsnitt IV.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy