Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2013 - Štrasburk

14. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o změně polského znění nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (C(2013)1586)

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 21. března 2013.

postoupeno věcně příslušný výbor: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (C(2013)1378)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 14. března 2013.

postoupeno věcně příslušný výbor: INTA

Právní upozornění - Ochrana soukromí