Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. april 2013 - Strasbourg

14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den polske udgave af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (C(2013)1586)

Indsigelsesfrist: tre måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. marts 2013.

Henvist til korr.udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (C(2013)1378)

Frist for indsigelse: to måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2013.

Henvist til korr.udv.: INTA

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik