Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2013 r. - Strasburg

14. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania polskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 809/2004 wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (C(2013)1586)

Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesiące, licząc od daty otrzymania, tj. 21 marca 2013 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 1233/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (C(2013)1378)

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące, licząc od daty otrzymania, tj. 14 marca 2013.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności