Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. april 2013 - Strasbourg

14. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o popravku poljske različice Uredbe (ES) št.° 809/2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (C(2013)1586)

Rok nasprotovanje: tri mesece od datuma prejema dne 21. marca 2013.

Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 1233/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov (C(2013)1378)

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema dne 14. marca 2013.

Posredovano pristojni: INTA

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov