Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 18. april 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Et år med det europæiske borgerinitiativ i praksis: evaluering af erfaringer og overvindelse af forhindringer (forhandling)
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 4.Fuldførelse af resultattavlen for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Ændring af aftalen mellem EF og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  5.2.Aftale mellem EU og Moldova om lettelse af udstedelsen af visa *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  5.3.Den finansielle og økonomiske krises konsekvenser for menneskerettighederne (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  5.4.FN-princippet "Responsibility to Protect" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  5.5.Europæiske demografiske statistikker***I (afstemning)
  5.6.Ophugning af skibe ***I (afstemning)
  5.7.Samlet overvågningsrapport om Kroatien 2012 (afstemning)
  5.8.Statusrapport 2012 for Tyrkiet (afstemning)
  5.9.Statusrapport 2012 for Montenegro (afstemning)
  5.10.Statusrapport 2012 for Serbien (afstemning)
  5.11.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (afstemning)
  5.12.Fuldførelse af resultattavlen for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  10.1.Vietnam, navnlig for så vidt angår ytringsfrihed
  10.2.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
  10.3.Guantánamo: sultestrejke blandt fanger
 11.Afstemningstid
  11.1.Vietnam, navnlig for så vidt angår ytringsfrihed (afstemning)
  11.2.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (afstemning)
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 15.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 16.Modtagne dokumenter
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (180 kb) Deltagerliste (58 kb)    Afstemning ved navneopråb (540 kb) 
 
Protokol (183 kb) Deltagerliste (51 kb) Afstemningsresultater (260 kb) Afstemning ved navneopråb (301 kb) 
 
Protokol (239 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (300 kb) Afstemning ved navneopråb (724 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik