Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα έτος πρακτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ): αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων (συζήτηση)
 3.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 4.Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Αρχή της "Ευθύνης Προστασίας" των ΗΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Ανακύκλωση πλοίων ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (ψηφοφορία)
  
5.8.Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
5.9.Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  
5.10.Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία (ψηφοφορία)
  
5.11.Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (ψηφοφορία)
  
5.12.Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
10.1.Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης
  
10.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν
  
10.3.Γουαντάναμο: Απεργίες πείνας των κρατουμένων
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης (ψηφοφορία)
  
11.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν (ψηφοφορία)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 15.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (540 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (286 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (327 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (254 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (500 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (798 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου