Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 18. aprill 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine (arutelu)
 3.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 4.Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmine (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.EÜ-Ukraina viisade väljastamise lihtsustamise lepingu muutmine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.ELi-Moldova vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.3.Finants- ja majanduskriisi mõju inimõigustele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.4.Soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.5.Euroopa rahvastikustatistika***I (hääletus)
  
5.6.Laevade ringlussevõtt ***I (hääletus)
  
5.7.Üldine 2012. aasta seirearuanne Horvaatia kohta (hääletus)
  
5.8.Türgi 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  
5.9.Montenegro 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  
5.10.Serbia 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  
5.11.Kosovo integreerumine Euroopaga (hääletus)
  
5.12.Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
10.1.Vietnam, eelkõige sõnavabadus
  
10.2.Inimõiguste olukord Kasahstanis
  
10.3.Guantánamo: kinnipeetavate näljastreik
 11.Hääletused
  
11.1.Vietnam, eelkõige sõnavabadus (hääletus)
  
11.2.Inimõiguste olukord Kasahstanis (hääletus)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 15.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 16.Esitatud dokumendid
 17.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (180 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (540 kb) 
 
Protokoll (179 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (277 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (307 kb) 
 
Protokoll (228 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (311 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (719 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika