Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vuosi eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönotosta: kokemusten arviointi ja esteiden poistaminen (keskustelu)
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulun täydentäminen (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn EU:n ja Ukrainan sopimuksen muuttaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.2.Viisumien myöntämisen helpottamisesta tehty EU:n ja Moldovan sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Finanssi- ja talouskriisin vaikutus ihmisoikeuksiin (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.4.YK:n suojeluvastuun periaate (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.5.Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot***I (äänestys)
  
5.6.Alusten kierrätys ***I (äänestys)
  
5.7.Kroatiaa koskeva vuoden 2012 kattava seurantakertomus (äänestys)
  
5.8.Turkkia koskeva vuoden 2012 edistyskertomus (äänestys)
  
5.9.Montenegroa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (äänestys)
  
5.10.Serbiaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (äänestys)
  
5.11.Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin (äänestys)
  
5.12.Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulun täydentäminen (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
10.1.Vietnam ja erityisesti sananvapaus
  
10.2.Kazakstanin ihmisoikeustilanne
  
10.3.Guantánamo: vankien syömälakko
 11.Äänestykset
  
11.1.Vietnam ja erityisesti sananvapaus (äänestys)
  
11.2.Kazakstanin ihmisoikeustilanne (äänestys)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Määrärahojen siirrot
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 15.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (187 kb) Läsnäololista (58 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (540 kb) 
 
Pöytäkirja (186 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (295 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (303 kb) 
 
Pöytäkirja (231 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (295 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (727 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö