Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 18. april 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Eno leto evropske državljanske pobude v praksi: ocena izkušenj in odpravljanje ovir (razprava)
 3.Sestava odborov in delegacij
 4.Dopolnitev preglednice dosežkov za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Sprememba Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Sporazum med EU in Moldavijo o poenostavitvi izdajanja vizumov *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Vpliv finančne in gospodarske krize na človekove pravice (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Načelo Združenih narodov "odgovornost zaščititi" (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Evropska demografska statistika***I (glasovanje)
  
5.6.Recikliranje ladij ***I (glasovanje)
  
5.7.Celovito poročilo Komisije o spremljanju Hrvaške za leto 2012 (glasovanje)
  
5.8.Poročilo o napredku Turčije za leto 2012 (glasovanje)
  
5.9.Poročilo o napredku Črne gore za leto 2012 (glasovanje)
  
5.10.Poročilo o napredku Srbije za leto 2012 (glasovanje)
  
5.11.Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (glasovanje)
  
5.12.Dopolnitev preglednice dosežkov za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
10.1.Vietnam, zlasti svoboda izražanja
  
10.2.Stanje človekovih pravic v Kazahstanu
  
10.3.Guantanamo: gladovna stavka zapornikov
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Vietnam, zlasti svoboda izražanja (glasovanje)
  
11.2.Stanje človekovih pravic v Kazahstanu (glasovanje)
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Prerazporeditev sredstev
 14.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 15.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 16.Predložitev dokumentov
 17.Sklepi o določenih dokumentih
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 19.Datum naslednjih sej
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (179 kb) Seznam navzočih (58 kb)    Poimensko glasovanje (540 kb) 
 
Zapisnik (213 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanja (296 kb) Poimensko glasovanje (317 kb) 
 
Zapisnik (229 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (481 kb) Poimensko glasovanje (777 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov