Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ett år med det europeiska medborgarinitiativet i praktiken: utvärdering av erfarenheter och avhjälpande av hinder (debatt)
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning
 4.Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Ändring av avtalet mellan EG och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Avtal mellan EU och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Den finansiella och ekonomiska krisens följder för de mänskliga rättigheterna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.FN:s princip om ”skyldigheten att skydda” (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Europeisk befolkningsstatistik***I (omröstning)
  
5.6.Återvinning av fartyg ***I (omröstning)
  
5.7.2012 års övergripande övervakningsrapport om Kroatien (omröstning)
  
5.8.2012 års framstegsrapport om Turkiet (omröstning)
  
5.9.2012 års framstegsrapport om Montenegro (omröstning)
  
5.10.2012 års framstegsrapport om Serbien (omröstning)
  
5.11.Kosovos europeiska integrationsprocess (omröstning)
  
5.12.Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
10.1.Vietnam, särskilt yttrandefriheten
  
10.2.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
  
10.3.Guantánamo: Hungerstrejk bland fångarna
 11.Omröstning
  
11.1.Vietnam, särskilt yttrandefriheten (omröstning)
  
11.2.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (omröstning)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Anslagsöverföringar
 14.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 16.Inkomna dokument
 17.Beslut om vissa dokument
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (185 kb) Närvarolista (58 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (540 kb) 
 
Protokoll (184 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (181 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (251 kb) 
 
Protokoll (234 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (390 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (803 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy