Index 
Proces-verbal
PDF 241kWORD 228k
Joi, 18 aprilie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Iniţiativa cetăţenească europeană (ICE) după un an de aplicare în practică: evaluarea experienţei câştigate şi depăşirea obstacolelor (dezbatere)
 3.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 4.Completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Modificarea Acordului dintre CE şi Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Acordul dintre UE și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Impactul crizei financiare şi economice asupra drepturilor omului (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Principiul responsabilității de a proteja al ONU (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Statisticile demografice europene***I (vot)
  
5.6.Reciclarea navelor ***I (vot)
  
5.7.Raportul complet de monitorizare a Croaţiei pe 2012 (vot)
  
5.8.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Turcia (vot)
  
5.9.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Muntenegru (vot)
  
5.10.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Serbia (vot)
  
5.11.Procesul de integrare europeană a regiunii Kosovo (vot)
  
5.12.Completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 10.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
10.1.Vietnam, în special libertatea de exprimare
  
10.2.Situaţia drepturilor omului în Kazahstan
  
10.3.Guantánamo: declararea grevei foamei de către prizonieri
 11.Votare
  
11.1.Vietnam, în special libertatea de exprimare (vot)
  
11.2.Situaţia drepturilor omului în Kazahstan (vot)
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Transferuri de credite
 14.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 15.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 16.Depunere de documente
 17.Decizii privind anumite documente
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Iniţiativa cetăţenească europeană (ICE) după un an de aplicare în practică: evaluarea experienţei câştigate şi depăşirea obstacolelor (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Iniţiativa cetăţenească europeană (ICE) după un an de aplicare în practică: evaluarea experienţei câştigate şi depăşirea obstacolelor (2013/2604(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Liam Aylward, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Edward McMillan-Scott, Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Heinz K. Becker, Zita Gurmai, Niccolò Rinaldi, Margrete Auken, Susy De Martini, Tadeusz Cymański, Willy Meyer, Philippe Boulland, Victor Boştinaru, Martina Anderson, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Anna Záborská, David Martin, Edite Estrela, Mojca Kleva Kekuš şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Papanikolaou, Milan Zver, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Karin Kadenbach şi Petru Constantin Luhan.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La cererea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarea cerere de numire:

ITRE: Fabrizio Bertot


4. Completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000039/2013) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013)

Sharon Bowles a dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, şi Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Auke Zijlstra, neafiliat, Roberto Gualtieri, Mojca Kleva Kekuš şi Antolín Sánchez Presedo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: George Sabin Cutaş şi Andreas Mölzer.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Pablo Zalba Bidegain, în numele Comisiei ECON, referitoare la completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) (2013/2582(RSP)) (B7-0165/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 18.4.2013.

(Şedinţa, suspendată la 10.50 în aşteptarea votării, a fost reluată la 11.30)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

Intervenţii

- Pervenche Berès a informat plenul cu privire la întreruperea trilogului privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 (2011/0268(COD) - COM(2011)0607)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a propus retragerea de pe ordinea de zi a şedinţei de după-amiază a dezbaterii şi votării rezoluţiilor referitoare la Guantanamo (punctul 234 din OJ), Hannes Swoboda a sugerat ca dezbaterea şi votul să aibă loc la o dată ulterioară. Charles Tannock s-a exprimat în favoarea propunerii iniţiale a lui José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, iar acesta s-a alăturat propunerii lui Hannes Swoboda.

Parlamentul a aprobat propunerea.


5.1. Modificarea Acordului dintre CE şi Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor [12282/2012 - C7-0200/2012- 2012/0138(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A7-0059/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0177)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenţii

Sophia in 't Veld, înainte de votare pentru a solicita, conform articolului 175 din Regulamentul de procedură, retrimiterea raportului către comisia competentă în fond, Paweł Robert Kowal pentru a susţine solicitarea şi Claude Moraes pentru a i se opune.

Parlamentul a respins propunerea.

Bruno Gollnisch referitor la propunerea lui José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


5.2. Acordul dintre UE și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor [12012/2012 - C7-0201/2012- 2012/0140(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0178)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.3. Impactul crizei financiare şi economice asupra drepturilor omului (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la impactul crizei financiare şi economice asupra drepturilor omului [2012/2136(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0179)


5.4. Principiul responsabilității de a proteja al ONU (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind principiul responsabilității de a proteja al Organizației Națiunilor Unite [2012/2143(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN CĂTRE CONSILIU

Considerat adoptat (P7_TA(2013)0180)


5.5. Statisticile demografice europene***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene [COM(2011)0903 - C7-0518/2011- 2011/0440(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0181)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Au intervenit: Pervenche Berès (preşedinta comisiei EMPL) pentru a întreba care este poziţia Comisiei referitoare la amendamentele adoptate de Parlament, Cecilia Malmström (membră a Comisiei), care a exprimat poziţia Comisiei, şi Pervenche Berès, care a propus, conform articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, reportarea votului cu privire la propunerea de rezoluţie legislativă.

Prin VE (382 pentru, 206 contra, 8 abţineri), Parlamentul a aprobat această propunere. Chestiunea a fost, prin urmare, retrimisă spre examinare comisiei competente în fond.


5.6. Reciclarea navelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor [COM(2012)0118 - C7-0082/2012- 2012/0055(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0182)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Intervenţii

Carl Schlyter (raportor), înainte de votare, apoi înainte de votarea propunerii de rezoluţie legislativă, pentru a propune, conform articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, amânarea votării propunerii de rezoluţie legislativă.

Parlamentul a aprobat această propunere. Le Parlement a approuvé cette proposition. Chestiunea a fost, prin urmare, retrimisă spre examinare comisiei competente în fond.


5.7. Raportul complet de monitorizare a Croaţiei pe 2012 (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0160/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0183)


5.8. Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Turcia (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0162/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0184)

Intervenţie

Hannes Swoboda, înainte de votare, pentru a justifica retragerea amendamentelor 5 şi 10 ale Grupului S&D. Alexander Graf Lambsdorff pentru a propune un amendament oral la punctul 53, care a fost reţinut. Renate Sommer a solicitat clarificări privind votarea punctului 53, iar Ria Oomen-Ruijten s-a referit la acelaşi subiect.


5.9. Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Muntenegru (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0087/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0185)

Intervenţii

Ulrike Lunacek pentru a propune un amendament oral la amendamentul 6, care a fost reţinut.


5.10. Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Serbia (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0090/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0186)

Intervenţie

La terminarea votării, Jelko Kacin, pentru a propune o modificare de ordin tehnic la amendamentul 14.


5.11. Procesul de integrare europeană a regiunii Kosovo (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0089/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0187)

Intervenţie

Ulrike Lunacek pentru a propune un amendament oral la amendamentul 8, care a fost reţinut.


5.12. Completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0165/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0188)


6. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Recomandare : Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor Claude Moraes - A7-0059/2013

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep şi Monika Smolková

Raportul complet de monitorizare a Croaţiei pe 2012 - B7-0160/2013

Peter Jahr, Ewald Stadler, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep şi Elena Băsescu

Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Turcia - B7-0162/2013

Markus Pieper, Peter Jahr, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Nicole Sinclaire şi Mitro Repo

Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Muntenegru - B7-0087/2013

Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Elena Băsescu şi Mitro Repo

Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Serbia - B7-0090/2013

Adam Bielan, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt şi Elena Băsescu

Procesul de integrare europeană a regiunii Kosovo - B7-0089/2013

Monica Luisa Macovei, Daniël van der Stoep şi Bernd Posselt

Completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice - B7-0163/2013

Elena Băsescu


7. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Bernd Posselt pentru a semnala o problemă de ordin lingvistic privind versiunea în limba germană a rezoluţiei B7-0089/2013 votată astăzi (punctul 5.11 al PV din 18.4.2013).


9. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului Verts/ALE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Subcomisia pentru drepturile omului: Jean-Jacob Bicep care îl înlocuieşte pe Rui Tavares.


10. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 16.4.2013)


10.1. Vietnam, în special libertatea de exprimare

Propuneri de rezoluţii B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 şi B7-0184/2013 (2013/2599(RSP))

Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Adam Bielan, Marietje Schaake, şi Marie-Christine Vergiat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE (Preşedintele a intervenit cu privire la unele aspecte menţionate în discursul acestuia), Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek, şi Bogusław Sonik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Struan Stevenson.

A intervenit Petri Sarvamaa, în legătură cu desfăşurarea dezbaterii.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah şi Mitro Repo.

A intervenit Marek Henryk Migalski, în legătură cu desfăşurarea dezbaterii.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 18.4.2013.


10.2. Situaţia drepturilor omului în Kazahstan

Propuneri de rezoluţii B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013 şi B7-0178/2013 (2013/2600(RSP))

Preşedintele a propus lui Bernd Posselt să intervină, după vot, cu privire la desfăşurarea dezbaterilor. Bernd Posselt a acceptat.

A intervenit Bogusław Sonik cu privire la desfăşurarea dezbaterii precedente.

°
° ° °

Franziska Keller, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat, care a refuzat să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cristian Dan Preda, şi Tomasz Piotr Poręba, au prezentat propunerile de rezoluţie.

A intervenit Cristian Dan Preda pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Tomasz Piotr Poręba. (Preşedintele, ţinând cont de conţinutul întrebării adresate, s-a opus ca Tomasz Piotr Poręba să-i răspundă.)

Au intervenit: Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Elisabeth Jeggle, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Henryk Migalski, Mitro Repo şi Struan Stevenson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Piotr Borys, Zita Gurmai, Laima Liucija Andrikienė, Herbert Dorfmann şi Bogusław Sonik.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 18.4.2013.


10.3. Guantánamo: declararea grevei foamei de către prizonieri

Propuneri de rezoluţii B7-0168/2013, B7-0179/2013, B7-0180/2013, B7-0181/2013, B7-0182/2013 şi B7-0183/2013 (2013/2601(RSP))

Preşedintele a deschis dezbaterea şi a reamintit decizia luată în această dimineaţă cu privire la acest subiect.

Rui Tavares a prezentat propunerea de rezoluţie B7-0168/2013.

A intervenit Cristian Dan Preda, pentru a-şi exprima regretul că, la sfârşitul dezbaterii în curs, rezoluţia nu va fi votată.

Véronique De Keyser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Marietje Schaake şi Marie-Christine Vergiat, au prezentat propunerile de rezoluţie rămase.

Au intervenit: Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Daniël van der Stoep, neafiliat, şi Mitro Repo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Antonio Masip Hidalgo, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Vietnam, în special libertatea de exprimare (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013 şi B7-0184/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0166/2013

(care înlocuieşte B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013 şi B7-0174/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE,

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

Fiorello Provera şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2013)0189)

(Propunerea de rezoluţie B7-0184/2013 a devenit caducă.)


11.2. Situaţia drepturilor omului în Kazahstan (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0167/2013

(care înlocuieşte B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0178/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D,

Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Valdemar Tomaševski şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0190)

(Propunerea de rezoluţie B7-0177/2013 a devenit caducă.)

Intervenţii

Véronique De Keyser a propus un amenadment oral la considerentul N, care a fost reţinut.

La terminarea votului, Bernd Posselt pentru o chestiune de ordin personal (Preşedintele i-a răspuns şi a făcut precizări cu privire la desfăşurarea dezbaterii).


12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


13. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea Comisiei privind transferul de credite DEC 01/2013 (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2037(GBD)).

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea Comisiei privind transferul de credite DEC 02/2013 (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD)).

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea Comisiei privind transferul de credite DEC 03/2013 (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD)).

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea Comisiei privind transferul de credite DEC 04/2013 (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD)).

°
° ° °

În conformitate cu articolul 203 alineatul (5) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat propunerea prezentată de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene privind contractul de închiriere a clădirii Centrului de Traduceri (Cloche d'Or) de la Luxemburg şi a decis să nu emită niciun aviz.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat proiectul prezentat de Curtea de Justiţie privind modificarea organigramei sale şi a decis să nu formuleze obiecţiuni.

În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat proiectul prezentat de Ombudsmanul European privind modificarea organigramei sale şi a decis să nu formuleze obiecţiuni.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat proiectul prezentat de Curtea de Conturi privind transferul de credite V/AB-01/C/13 şi a decis să nu emită obiecții la adresa acestuia.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comitetul Economic și Social a informat autoritatea bugetară în legătură cu propunerea sa de transfer de credite INF 1/2013 - Bugetul general - Exerciţiul 2013 – Secţiunea IV.


14. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (C(2013)1586)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data de primire, și anume 21 martie 2013.

Retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială (C(2013)1378)

Termen pentru formularea de Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data de primire, şi anume 14 martie 2013.

Retrimis fond: INTA


15. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- REGULAMENTUL (UE) NR. …/… al Comisei din XXX de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (D020728/05 - 2013/2579(RPS) - termen: 19/06/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- REGULAMENTUL (UE) NR. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D021888/02 - 2013/2590(RPS) - termen: 05/07/2013)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 în ceea ce privește metodele de eșantionare și de analiză (D024821/04 - 2013/2592(RPS) - termen: 09/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- REGULAMENTUL (UE) NR. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește rubricile referitoare la bunăstarea animalelor în anumite modele de certificate de sănătate (D025274/03 - 2013/2584(RPS) - termen: 23/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 privind etichetarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli și/sau esteri de fitostanol (D025414/03 - 2013/2605(RPS) - termen: 12/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- DIRECTIVA …/…/UE A Comisei din XXX de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii 1R-trans-fenotrinei ca substanță activă în anexa I la directivă (D025464/01 - 2013/2580(RPS) - termen: 19/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește tranzitul anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina (D025828/03 - 2013/2598(RPS) - termen: 10/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă (D025859/02 - 2013/2585(RPS) - termen: 26/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea apei și rezervoarele de apă caldă (D025860/03 - 2013/2602(RPS) - termen: 11/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- REGULAMENTUL (UE) NR. …/… al Comisei din XXX de stabilire a unor măsuri tranzitorii privind pașaportul tip emis în Croația pentru câini, pisici și dihori domestici (D025917/03 - 2013/2581(RPS) - termen: 21/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- REGULAMENTUL (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modul standby și oprit de echipamentele electrice și electronice de uz casnic și de birou și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele TV (D026203/02 - 2013/2608(RPS) - termen: 17/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) Nr. …/… al Comisei de modificare a părții III din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor (D026212/01 - 2013/2589(RPS) - termen: 03/07/2013)
retrimis fond: IMCO

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii pudrei de știulete de porumb ca substanță activă în anexele I și IA la directivă (COM(2013)0046 - 2013/0026(NLE) - termen: 05/06/2013)
retirmis fond: ENVI


16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, TRAN

- Propunere de virament de credite DEC 05/2013 - Sectiunea III - Comisie (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 06/2013 - Sectiunea III - Comisie (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 07/2013 - Sectiunea III - Comisie (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE din 25iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, ITRE, IMCO

- Raport de monitorizare privind pregătirile de aderare ale Croației (COM(2013)0171)

2) de către Comitetul Economic şi Social European

- Aviz al Comitetului Economic şi Social European (CES 609/2013) referitor la „Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentelemaritimie şi de abrogare a Directivei 96/98/CE (COM(2012)0772 final – 2012/0358(COD))”

- Aviz al Comitetului Economic şi Social European (CES 296/2013) referitor la „Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general de acţiune pentru media al UE până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre” (COM(2012)0710 final – 2012/0337(COD))”

- Aviz al Comitetului Economic şi Social European (CES 2314/2012) referitor la „Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind accesul la resursele energetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune (COM(2012)0576 final – 2012/0278(COD))”

3) de către alte instituţii (articolul 36 din Regulamentul financiar)

- Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport :

Situația veniturilor și cheltuielilor pentru Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2013

- Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor :

Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exerciţiul financiar 2014 a Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor

- Ombudsmanul European :

Estimările Ombudsmanului European pentru exerciţiul 2014

- Curtea de Conturi Europeană:

Situaţia estimativă a veniturilor şi cheltuielilor Curţii de Conturi Europene pentru exerciţiul 2014


17. Decizii privind anumite documente

Raport interimar (articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

JURI

- Raport interimar privind Propunerea de regulament al Consiliului privind statutul unei fundații europene (FE) - COM(2012)0035 - (2012/0022 APP)

(aviz : CULT)

Schimbarea titlului

(În urma deciziei Conferinţei preşedinţilor din 11 aprilie 2013)

AFET

- Noul titlu al raportului din proprie iniţiativă (2013/2020(INI)) : „Situația drepturilor omului în regiunea Sahel”

(aviz: DEVE; FEMM)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 42 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinţei preşedinţilor din 11 aprilie 2013)

DEVE

- Coordonarea donatorilor din UE din domeniul ajutorului pentru dezvoltare (2013/2057(INI))
(aviz: AFET)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 48 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinţei preşedinţilor din 11 aprilie 2013)

CULT

- Voluntariatul şi activităţile de voluntariat în Europa – COM(2012)0781 - (2013/2064(INI))
(aviz: DEVE, EMPL, BUDG, REGI)

DEVE

- Raportul Uniunii Europene din 2013 privind coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării (2013/2058(INI))

ECON

- Lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale şi a paradisurilor fiscale– COM(2012)0722 – (2013/2060(INI))
(aviz: JURI, CONT, LIBE, DEVE)

ENVI

- Plan de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 - Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI – COM(2012)0736 – (2013/2061(INI))
(aviz: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

FEMM

- Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (2013/2066(INI))
(aviz: REGI)

- Femeile cu handicap (2013/2065(INI))
(aviz: DEVE)

ITRE

- Valorificarea cloud computingului în Europa – COM(2012)0529 -(2013/2063(INI))
(aviz: ECON, IMCO, JURI, LIBE)

- CARS 2020: către o industrie europeană a autovehiculelor puternică, competitivă și durabilă – COM(2012)0636 - (2013/2062(INI))
(aviz: ENVI, EMPL, BUDG, ECON, INTA, IMCO, TRAN)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 90 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru un acord de parteneriat și cooperare UE - Malaezia (2013/2052(INI))
(aviz: DEVE, INTA)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ITRE

- Aviz privind Raportul de evaluare referitor la OAREC și Oficiu (2013/2053(INI))
(aviz: BUDG)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 121 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinţei preşedinţilor din 11 aprilie 2013)

AFET

- Recomandarea adresată Consiliului referitoare la cea de a 68-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2013/2034(INI))
(aviz: DEVE)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 205 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinţei preşedinţilor din 11 aprilie 2013)

PETI

- Raportul anual 2012 privind activitățile Ombudsmanului European (2013/2051(INI))

Comisii asociate

(În urma deciziei Conferinţei preşedinţilor din 11 aprilie 2013)

ECON

- Lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale şi a paradisurilor fiscale (COM(2012)07222013/2060(INI))
(aviz: JURI, CONT, LIBE, DEVE)
Comisii asociate ECON, DEVE

ITRE

- Valorificarea cloud computingului în Europa (COM(2012)0529 - - 2013/2063(INI))
(aviz: ECON, IMCO, JURI, LIBE)
Comisii asociate ITRE, JURI, LIBE
(În urma deciziei Conferinţei preşedinţilor din 18 aprilie 2013)

REGI

- Dispoziții comune privind fondurile europene și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 -

COM(2013)0146 – (C7-0073/2013)

(aviz: FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL)

Comisii asociate: EMPL, REGI

Modificarea sesizării comisiilor

AFCO

- Planificarea în perspectivă a politicilor şi tendinţele pe termen lung: implicaţii bugetare pentru dezvoltarea capacităţilor (2012/2290(INI))
retrimis fond: BUDG
aviz: AFCO, REGI

FEMM

- Combaterea șomajului în rândul tinerilor: soluţii posibile (2013/2045(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: FEMM, CULT, REGI

- Impactul crizei asupra accesului la îngrijire pentru grupurile vulnerabile (2013/2044(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: FEMM, REGI

EMPL

- Ecoinovarea - locuri de muncă şi creştere economică prin intermediul politicii de mediu (2012/2294(INI))
retrimis fond: ENVI
aviz: EMPL, REGI

INTA

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI, ITRE, JURI, INTA, IMCO

TRAN

- Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: PETI, CULT, LIBE, TRAN, REGI

AGRI, EMPL

- Măsurile luate în urma delegării competenţelor legislative şi a controlului de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (2012/2323(INI))
retrimis fond: JURI
aviz: AFCO, DEVE, PECH, AGRI , ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN


18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 20 şi 23 mai 2013.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat

Aviz juridic - Politica de confidențialitate