Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 20. maj 2013 - Strasbourg

3. Parlamentets sammensætning

De kompetente maltesiske myndigheder havde meddelt, at Claudette Abela Baldacchino var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Louis Grech, Marlene Mizzi i stedet for Edward Scicluna og Roberta Metsola i stedet for Simon Busuttil.

Parlamentet tog i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, til efterretning, at Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi og Roberta Metsola var blevet valgt til medlemmer af Parlamentet med virkning fra 25. april 2013.

Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi og Roberta Metsola deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

De italienske kompetente myndigheder havde meddelt, at Debora Serracchiani var blevet valgt til præsident for regionen Friuli-Venezia Giulia, og at Franco Frigo var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for hende med virkning fra 7. maj 2013.

Parlamentet tog i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, til efterretning, at Debora Serracchianis mandat var blevet ledigt, og at Franco Frigo var blevet valgt til medlem af Parlamentet med virkning fra denne dato.

Franco Frigo deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik