Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 20. toukokuuta 2013 - Strasbourg

3. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Maltan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Claudette Abela Baldacchino on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi Louis Grechin tilalle, Marlene Mizzi on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi Edward Sciclunan tilalle ja Roberta Metsola on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi Simon Busuttilin tilalle.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentti merkitsi tiedoksi Claudette Abela Baldacchinon, Marlene Mizzin ja Roberta Metsolan nimitykset Euroopan parlamentin jäseneksi 25. huhtikuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi ja Roberta Metsola osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Debora Serracchiani on valittu Friuli-Venezia Giulian alueen puheenjohtajaksi ja että Franco Frigo on nimitetty hänen tilalleen Euroopan parlamentin jäseneksi 7. toukokuuta 2013 alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Debora Serracchianin edustajantoimen vapautuneen ja merkitsi tiedoksi Franco Frigon nimityksen Euroopan parlamentin jäseneksi kyseisestä päivästä alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Franco Frigo osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö