Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 maja 2013 r. - Strasburg

3. Skład Parlamentu

Właściwe władze maltańskie poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Claudette Abeli Baldacchino w zastępstwie Louisa Grecha, Marlene Mizzi w zastępstwie Edwarda Scicluny i Roberty Metsoli w zastępstwie Simona Busuttila.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. oraz z art. 4 ust. 1 i 4 regulaminu Parlament odnotował wybór Claudette Abeli Baldacchino, Marlene Mizzi i Roberty Metsoli na posłanki do Parlamentu z dniem 25 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi i Roberta Metsola biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Właściwe włoskie władze poinformowały o wyborze Debory Serracchiani na przewodniczącą regionu Friuli-Wenecja Julijska oraz o wyborze do Parlamentu Europejskiego Franca Friga, który ją zastąpił z dniem 7 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. oraz z art. 4 ust. 1 i 4 regulaminu Parlament stwierdził wakat mandatu Debory Serracchiani i odnotował wybór Franca Friga na posła do Parlamentu z dniem dzisiejszym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Franco Frigo bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności