Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 20. maj 2013 - Strasbourg

3. Sestava Parlamenta

Malteški pristojni organi so sporočili, da so bile v Evropski parlament izvoljene Claudette Abela Baldacchino, ki bo nadomestila Louisa Grecha, Marlene Mizzi, ki bo nadomestila Edwarda Scicluno, in Roberta Metsola, ki bo nadomestila Simona Busuttila.

V skladu s členom 7 (1) Akta o volitvah poslancev v Evropski parlament s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in členom 4 (1) in (4) Poslovnika se je Parlament seznanil z imenovanjem Claudette Abele Baldacchino, Marlene Mizzi in Roberte Metsole za poslanke Evropskega parlament z začetkom veljavnosti mandata z dnem 25. aprila 2013.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanke Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi in Roberta Metsola polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podale izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pristojni italijanski organi so sporočili, da je bila Debora Serracchiani izvoljena za predsednico dežele Furlanija-Julijska krajina in da je bil v Evropski parlament izvoljen Franco Frigo, da jo nadomesti, z začetkom veljavnosti mandata z dnem 7. maj 2013.

V skladu s členom 7 (1) Akta o volitvah poslancev v Evropski parlament s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in členom 4 (1) in (4) Poslovnika se je Parlament seznanil, da se je sprostil sedež Debore Serracchiani ter da je bil za poslanca Evropskega parlamenta izvoljen Franco Frigo z veljavo od istega dne.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Franco Frigo polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov