Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg

3. Parlamentets sammansättning

De behöriga maltesiska myndigheterna hade meddelat att Claudette Abela Baldacchino hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet som ersättare för Louis Grech, att Marlene Mizzi hade utsetts som ersättare för Edward Scicluna, och att Roberta Metsola hade utsetts som ersättare för Simon Busuttil.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val till Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen noterade parlamentet att Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi och Roberta Metsola hade utsetts till ledamöter av parlamentet från och med den 25 april 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi och Roberta Metsola fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Debora Serracchiani hade valts till regionfullmäktigeordförande för regionen Friuli-Venezia Giulia, och att Franco Frigo hade utsetts som hennes ersättare i Europaparlamentet från och med den 7 maj 2013.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val till Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen fastställde parlamentet att Debora Serracchianis plats var vakant, och noterade att Franco Frigo hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet från och med detta datum.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Franco Frigo fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy