Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 maja 2013 r. - Strasburg

4. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 211 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 156 ust. 6 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

Na wniosek Przewodniczącego poprawka ustna lub jakakolwiek inna zmiana ustna traktowana jest jak poprawka niedoręczona we wszystkich językach urzędowych. Jeżeli Przewodniczący uzna ją za dopuszczalną na podstawie art. 157 ust. 3 i o ile nie został wyrażony sprzeciw zgodnie z art. 156 ust. 6, jest ona poddawana pod głosowanie według ustalonego porządku.

W komisji liczbę głosów wymaganą do wyrażenia sprzeciwu wobec poddania pod głosowanie takiej poprawki lub takiej zmiany ustala się na podstawie art. 196 proporcjonalnie do liczby, która ma zastosowanie na posiedzeniu plenarnym, w razie potrzeby zaokrąglonej do liczby wyższej.”

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłasza sprzeciwu wobec tej wykładni (art. 211 ust. 4 Regulaminu) do czasu otwarcia posiedzenia następnego dnia, tj. we wtorek 21 maja 2013 r., wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności