Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург

6. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Комисията по рибно стопанство предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка ( P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 ноември 2012 г., с оглед на приемането на Регламент (EO) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 48 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.

Правна информация - Политика за поверителност