Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 20. května 2013 - Štrasburk

6. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Výbor PECH předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- Oprava ( P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 22. listopadu 2012 k přijetí nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

Právní upozornění - Ochrana soukromí