Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 20. maj 2013 - Strasbourg

6. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

PECH havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse ( P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. november 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen forelå på websiden ”Séance en direct”.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik