Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg

6. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Výbor PECH predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

– Korigendum ( P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 22. novembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel (P7_TA-PROV(2012)0449) (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD)).

V súlade s čl. 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia