Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург

7. Избиране на новия омбудсман (оповестяване на кандидатурите)

Председателят припомня, че кандидатурите за длъжността на европейски омбудсман до края на парламентарния мандат трябваше да бъдат внесени най-късно до 8 май 2013 г. (точка 7 от протокола от 15.4.2013).

В този срок бяха внесени осем кандидатури. След тяхното разглеждане бе установено, че приложимите критерии са спазени от шест сред тях, а именно внесените от (по азбучен ред):

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt, и

- Francesco Enrico Speroni.

Тези шест кандидатури ще бъдат предадени на комисията по петиции, веднага щом досиетата станат достъпни на всички официални езици. На 18 юни 2013 г. Комисията по петиции ще организира изслушвания, отворени за всички членове на ЕП, за да изслуша заинтересованите.

Новият европейски омбудсман ще бъде избран на пленарно заседание през юлската месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност