Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 20. maj 2013 - Strasbourg

7. Valg af den nye Ombudsmand (meddelelse om ansøgninger)

Formanden erindrede om, at ansøgninger til stillingen som Europæisk Ombudsmand for den resterende valgperiode skulle være indgivet senest den 8. maj 2013 (punkt 7 i protokollen af 15.4.2013).

Der var blevet indgivet otte ansøgninger inden for denne frist. Af gennemgangen af disse ansøgninger fremgik det, at seks af dem opfyldte kravene. Det drejer sig om følgende ansøgninger i alfabetisk orden:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt og

- Francesco Enrico Speroni.

Disse seks ansøgninger ville blive forelagt Udvalget for Andragender, når dossiererne forelå på alle officielle sprog. Udvalget for Andragender ville den 18. juni 2013 afholde høringer af kandidaterne, som ville være åbne for samtlige medlemmer.

Plenarforsamlingen ville vælge en ny Europæisk Ombudsmand i mødeperioden i juli.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik