Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 20 mei 2013 - Straatsburg

7. Verkiezing van de nieuwe Ombudsman (bekendmaking van de voordrachten)

De Voorzitter herinnert eraan dat de voordrachten voor de functie van Europese Ombudsman voor de rest van de zittingsperiode uiterlijk op 8 mei 2013 moesten zijn ingediend (punt 7 van de notulen van 15.4.2013).

Er werden binnen deze termijn acht voordrachten ingediend. Na onderzoek blijken zes van deze voordrachten te voldoen aan de vastgestelde criteria, namelijk de voordrachten die zijn ingediend door, in alfabetische volgorde:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt, en

- Francesco Enrico Speroni.

Deze zes voordrachten zullen worden toegezonden aan de Commissie verzoekschriften zodra de dossiers beschikbaar zijn in alle officiële talen. De Commissie verzoekschriften zal op 18 juni 2013 hoorzittingen organiseren om de kandidaten te horen en deze hoorzittingen zullen voor alle leden toegankelijk zijn.

De plenaire vergadering zal tijdens de vergaderperiode van juli overgaan tot de verkiezing van de nieuwe Ombudsman.

Juridische mededeling - Privacybeleid