Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg

7. Voľba nového ombudsmana (oznámenie kandidatúr)

Predseda pripomenul, že žiadosti kandidátov na funkciu európskeho ombudsmana na zvyšok volebného obdobia mali byť predložené do 8. mája 2013 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.4.2013).

Do uvedeného dátumu bolo predložených osem kandidatúr. Z ich preskúmania vyplynulo, že príslušné kritériá splnili šiesti kandidáti, a to títo (kandidáti sú uvedení v abecednom poradí):

– Alex Brenninkmeijer

– Markus Jaeger

– Ria Oomen-Ruijten

– Emily O'Reilly

– Dagmar Roth-Behrendt a

- Francesco Enrico Speroni.

Týchto šesť kandidatúr bude postúpených Výboru pre petície po tom, ako budú spisy k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch. Výbor pre petície uskutoční 18. júna 2013 vypočutia, na ktorých sa budú môcť zúčastniť všetci poslanci, s cieľom vypočuť kandidátov.

Poslanci budú voliť nového európskeho ombudsmana na júlovej schôdzi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia