Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg

7. Val av ny ombudsman (tillkännagivande av kandidaturerna)

Talmannen påminde om att kandidaturerna till posten som Europeisk ombudsman för återstoden av innevarande valperiod hade varit tvungna att lämnas in senast den 8 maj 2013 (punkt 7 i protokollet av den 15.4.2013).

Åtta kandidaturer hade lämnats in inom denna frist. Efter granskning av ansökningarna har sex av dem befunnits uppfylla de krav som ställs, nämligen kandidaturerna för följande personer, presenterade i bokstavsordning:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt, och

- Francesco Enrico Speroni.

Dessa sex kandidaturer kommer att överlämnats till utskottet för framställningar, när handlingarna finns tillgängliga på samtliga officiella språk. För att kunna lyssna till kandidaterna kommer kommer utskottet för framställningar att organisera utfrågningar den 18 juni 2013, vilka kommer att vara öppna för samtliga ledamöter.

Plenarförsamlingen kommer att välja ny Europeisk ombudsman under sammanträdesperioden i juli.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy