Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 20. května 2013 - Štrasburk

8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že společně s předsedou Rady podepsal od přerušení zasedání v dubnu následující akt přijatý řádným legislativním postupem:

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (00011/2013/LEX - C7-0105/2013 - 2012/0328(COD)).

Předseda dále uvedl, že společně s předsedou Rady podepíše v průběhu stávajícího zasedání následující akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení evropského Parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (00006/2013/LEX - C7-0140/2013 - 2011/0386(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání (00013/2013/LEX - C7-0139/2013 - 2011/0260(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (00005/2013/LEX - C7-0138/2013 - 2011/0385(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (00004/2013/LEX - C7-0137/2013 - 2010/0275(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (00070/2012/LEX - C7-0136/2013 - 2011/0361(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy (00069/2012/LEX - C7-0135/2013 - 2011/0360(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (00077/2012/LEX - C7-0134/2013 - 2010/0374(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) (00080/2012/LEX - C7-0131/2013 - 2011/0374(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (00079/2012/LEX - C7-0130/2013 - 2011/0373(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (00001/2013/LEX - C7-0129/2013 - 2011/0372(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o pravidlech započítávání týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím a o informacích o opatřeních týkajících se těchto činností (00002/2013/LEX - C7-0128/2013 - 2012/0042(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí