Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 20. května 2013 - Štrasburk

10. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty uzavřená na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

- dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Právní upozornění - Ochrana soukromí