Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg

10. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter på grundval av artikel 19 i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet ;

- avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd .

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy