Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 20. května 2013 - Štrasburk

11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000016/2013), kterou pokládá Danuta Maria Hübner, za výbor DEVE, Komisi: Makroregionální strategie pro Alpy (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013), kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar, za výbor LIBE, Komisi: Program Unie týkající se dobrovolného trvalého přemístění (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013), kterou pokládá Daniel Caspary a Paweł Zalewski za skupinu PPE, David Martin a Bernd Lange za skupinu S&D, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, a Franziska Keller za skupinu Verts/ALE, Komisi: Slučitelnost dvoustranných dohod o investicích s právem EU (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013), kterou pokládá Klaus-Heiner Lehne, za výbor JURI, Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Luigi Berlinguer za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Sajjad Karim za skupinu ECR, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Komisi: Smlouva WIPO o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013), kterou pokládá Klaus-Heiner Lehne, za výbor JURI, Juan Fernando López Aguilar, za výbor LIBE, Carlo Casini, za výbor AFCO, Radě: Uplatňování Stockholmského programu a prostoru svobody, bezpečnosti a práva (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013), kterou pokládá Klaus-Heiner Lehne, za výbor JURI, Juan Fernando López Aguilar, za výbor LIBE, Carlo Casini, za výbor AFCO, Komisi: Uplatňování Stockholmského programu a prostoru svobody, bezpečnosti a práva (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013), kterou pokládá Sharon Bowles, za výbor ECON, Komisi: Budoucí legislativní návrhy týkající se hospodářské a měnové unie (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí