Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 20. maj 2013 - Strasbourg

11. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000016/2013) af Danuta Maria Hübner, for DEVE, til Kommissionen: En makroregional strategi for Alperne (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) af Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, til Kommissionen: Frivillig permanent EU-flytningsordning (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) af Daniel Caspary og Paweł Zalewski for PPE-Gruppen, David Martin og Bernd Lange for S&D-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, og Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Bilaterale investeringsaftalers forenelighed med EU-retten (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) af Klaus-Heiner Lehne, for JURI, Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Luigi Berlinguer for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, og Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: WIPO-traktaten om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) af Klaus-Heiner Lehne, for JURI, Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, Carlo Casini, for AFCO, til Rådet: Gennemførelse af Stockholmprogrammet og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) af Klaus-Heiner Lehne, for JURI, Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, Carlo Casini, for AFCO, til Kommissionen: Gennemførelse af Stockholmprogrammet og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) af Sharon Bowles, for ECON, til Kommissionen: Fremtidige lovgivningsforslag om ØMU (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik