Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 20. svibnja 2013. - Strasbourg

11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 115. Poslovnika):

- (O-000016/2013) koje je postavio Danuta Maria Hübner, u ime Odbora DEVE, Komisiji: (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Komisiji: (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) koje je postavio Daniel Caspary i Paweł Zalewski, u ime kluba PPE, David Martin i Bernd Lange, u ime kluba S&D, Silvana Koch-Mehrin, u ime kluba ALDE, Helmut Scholz, u ime kluba GUE/NGL, i Franziska Keller, u ime kluba Verts/ALE, Komisiji: (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) koje je postavio Klaus-Heiner Lehne, u ime Odbora JURI, Tadeusz Zwiefka, u ime kluba PPE, Luigi Berlinguer, u ime kluba S&D, Cecilia Wikström, u ime kluba ALDE, Eva Lichtenberger, u ime kluba Verts/ALE, Sajjad Karim, u ime kluba ECR, Francesco Enrico Speroni, u ime kluba EFD, i Jiří Maštálka, u ime kluba GUE/NGL, Komisiji: (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) koje je postavio Klaus-Heiner Lehne, u ime Odbora JURI, Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Carlo Casini, u ime Odbora AFCO, Vijeću: (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) koje je postavio Klaus-Heiner Lehne, u ime Odbora JURI, Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Carlo Casini, u ime Odbora AFCO, Komisiji: (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) koje je postavio Sharon Bowles, u ime Odbora ECON, Komisiji: (B7-0204/2013).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti