Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 20 mei 2013 - Straatsburg

11. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000016/2013) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Een macroregionale strategie voor de Alpen (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) van Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Permanent overbrengingssysteem binnen de Unie op vrijwillige basis (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) van Daniel Caspary en Paweł Zalewski, namens de PPE-Fractie, David Martin en Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Verenigbaarheid van bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten met de EU-wetgeving (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Luigi Berlinguer, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: WIPO-verdrag inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, Carlo Casini, namens de Commissie AFCO, aan de Raad: Tenuitvoerlegging van het programma van Stockholm en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, Carlo Casini, namens de Commissie AFCO, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van het programma van Stockholm en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Toekomstige wetgevingsvoorstellen inzake de EMU(2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Juridische mededeling - Privacybeleid