Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 maja 2013 r. - Strasburg

11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000016/2013) które zadała Danuta Maria Hübner w imieniu komisji DEVE do Komisji: Strategia makroregionalna na rzecz Alp (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) które zadał Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE do Komisji: Dobrowolny stały unijny program relokacji (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) które zadali Daniel Caspary i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE, David Martin i Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL i Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE do Komisji: Zgodność z prawem UE dwustronnych umów inwestycyjnych (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) które zadali Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI, Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Luigi Berlinguer w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL do Komisji: Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) które zadał Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI, Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE, Carlo Casini w imieniu komisji AFCO do Rady: Realizacja programu sztokholmskiego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) które zadał Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI, Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE, Carlo Casini w imieniu komisji AFCO do Komisji: Realizacja programu sztokholmskiego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) które zadał Sharon Bowles w imieniu komisji ECON do Komisji: Przyszłe wnioski ustawodawcze dotyczące unii gospodarczej i walutowej (UGW) (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności