Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 20 mai 2013 - Strasbourg

11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000016/2013) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei DEVE, adresată Comisiei: O strategie macroregională pentru Alpi (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013);

- (O-000021/2013) adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Sistemul permanent de relocare voluntară în interiorul Uniunii (2013/2545(RSP)) (B7-0119/2013);

- (O-000043/2013) adresată de Daniel Caspary şi Paweł Zalewski, în numele Grupului PPE, David Martin şi Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Silvana Koch-Mehrin, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, şi Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, adresată Comisiei: Compatibilitatea tratatelor bilaterale de investiții cu legislația UE (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013);

- (O-000045/2013) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Luigi Berlinguer, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, şi Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, adresată Comisiei: Tratatul OMPI privind exceptările de la drepturile de proprietate în favoarea persoanelor cu deficiențe de vedere (2013/2614(RSP)) (B7-0201/2013);

- (O-000046/2013) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, Carlo Casini, în numele Comisiei AFCO, adresată Consiliului: Punerea în aplicare a programului de la Stockholm și spațiul de libertate, securitate și justiție (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013);

- (O-000047/2013) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, Carlo Casini, în numele Comisiei AFCO, adresată Comisiei: Punerea în aplicare a programului de la Stockholm și spațiul de libertate, securitate și justiție (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013);

- (O-000060/2013) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, adresată Comisiei: Viitoare propuneri legislative privind UEM (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate