Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg

13. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách schválil návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 05/2013 (N7-0054/2013 - C7-0099/2013 - 2013/2068(GBD)).

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách schválil návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 06/2013 (N7-0055/2013 - C7-0100/2013 - 2013/2069(GBD)).

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách schválil návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 07/2013 (N7-0056/2013 - C7-0101/2013 - 2013/2071(GBD)).

Rada v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala Európsky parlament o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 01/2013, DEC 02/2013, DEC 03/2013, DEC 04/2013, DEC 05/2013, DEC 06/2013 a DEC 07/2013.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách preskúmal návrh, ktorý predložil Európsky hospodársky a sociálny výbor v súvislosti s presunom rozpočtových prostriedkov INF 1/2013, a rozhodol, že nevznesie námietky.

Dvor audítorov v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách informoval rozpočtový orgán o svojom návrhu na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 a V/AB-04/A/13.

Súdny dvor v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách informoval rozpočtový orgán o svojom návrhu na presun rozpočtových prostriedkov 1/2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia