Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 20. května 2013 - Štrasburk

15. Plán práce
Doslovné záznamy

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání plenárního zasedání konaného v květnu 2013 (PE 510.028/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

společná rozprava – bankovní unie – jednotný mechanismus dohledu (body 75 a 76 konečného návrhu pořadu jednání):

Vystoupila: Marianne Thyssen za skupinu PPE s žádostí, aby se hlasování o pozměňovacích návrzích předložených k oběma zprávám konalo ve středu.

Parlament žádost schválil.


Zpráva: Carlo Casini (A7-0138/2013) (bod 123 konečného návrhu pořadu jednání):

Vystoupili: John Stuart Agnew za skupinu EFD, který požádal, aby byla zpráva vrácena zpět do výboru (článek 175 jednacího řádu), Francesco Enrico Speroni, který tuto žádost podpořil, a Rafał Trzaskowski, který s žádostí vyjádřil nesouhlas.

Parlament žádost zamítl.

Středa a čtvrtek:

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil Jean-Pierre Audy, který požádal, aby byl předseda Evropské rady Herman Van Rompuy pozván do Parlamentu s cílem umožnit mu vysvětlit Parlamentu výsledky zasedání Evropské rady konaného dne 22. května 2013 (předseda poslanci Audymu potvrdil, že jeho žádost mu bude předána).

Právní upozornění - Ochrana soukromí