Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 20 mei 2013 - Straatsburg

15. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei 2013 (PE 510.028/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Gecombineerde behandeling – Bankenunie – algemeen toezichtmechanisme (punten 75 en 76 PDOJ):

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, namens de PPE-Fractie, om te verzoeken de stemming over de amendementen die op de twee verslagen zijn ingediend, woensdag te laten plaatshebben.

Het Parlement willigt het verzoek in.


Verslag Carlo Casini (A7-0138/2013) (punt 123 PDOJ):

Het woord wordt gevoerd door John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, om te verzoeken om terugverwijzing van het verslag naar de commissie (artikel 175 van het Reglement), Francesco Enrico Speroni, die dit verzoek steunt, en Rafał Trzaskowski, die bezwaar uit tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Woensdag en donderdag:

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, om te vragen dat Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, donderdag wordt uitgenodigd om voor het Parlement verslag uit te brengen over de resultaten van de Europese Raad van 22 mei 2013 (De Voorzitter bevestigt dat zijn verzoek aan hem zal worden doorgegeven).

Juridische mededeling - Privacybeleid