Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 maja 2013 r. - Strasburg

15. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w maju 2013 r. (PE 510.028/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wspólna debata – Unia bankowa – Jednolity mechanizm nadzoru (punkty 75 i 76 PDOJ):

Głos zabrała Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE z wnioskiem o przeprowadzenie w środę głosowania nad poprawkami złożonymi do obydwu sprawozdań.

Parlament przyjął wniosek.


Sprawozdanie Carla Casiniego (A7-0138/2013) (punkt 123 PDOJ):

Głos zabrali John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD z wnioskiem o odesłanie sprawozdania do komisji (art. 175 regulaminu), Francesco Enrico Speroni, który poparł ten wniosek, oraz Rafał Trzaskowski, który sprzeciwił się wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

Środa i czwartek:

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrał Jean-Pierre Audy z wnioskiem o zaproszenie Hermana Van Rompuya, Przewodniczącego Rady Europejskiej, na posiedzenie w czwartek, by zdał sprawozdanie przed Parlamentem z wyników posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 r. (Przewodniczący potwierdził, że wniosek ten zostanie przekazany przewodniczącemu Rady).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności