Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg

15. Program práce
Doslovný zápis

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí mája 2013 (PE 510.028/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Spoločná rozprava – Banková únia – Jednotný mechanizmus dohľadu (body 75 a 76 konečného návrhu programu schôdze):

Vystúpila: Marianne Thyssen v mene skupiny PPE, ktorá požiadala, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch predložených k obidvom správam hlasovalo v stredu.

Parlament túto žiadosť schválil.


Správa Carlo Casini (A7-0138/2013) (bod 123 konečného návrhu programu schôdze):

Vystúpili: John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, ktorý požiadal o vrátenie správy výboru (článok 175 rokovacieho poriadku), Francesco Enrico Speroni, ktorý podporil túto žiadosť, a Rafał Trzaskowski, ktorý sa vyjadril proti tejto žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol.

Streda a štvrtok:

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy, ktorý požiadal, aby Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, bol vyzvaný, aby vo štvrtok predložil Parlamentu informácie o výsledkoch zo zasadnutia Európskej rady z 22. mája 2013 (predseda potvrdil, že táto žiadosť mu bude poslaná).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia