Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2259(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0135/2013

Внесени текстове :

A7-0135/2013

Разисквания :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Гласувания :

PV 21/05/2013 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0201

Протокол
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург

16. Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар (разискване)
CRE

Доклад относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар [2012/2259(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Yannick Jadot (докладчик по становището на комисията INTA), Zofija Mazej Kukovič (докладчик по становището на комисията ENVI), който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Raül Romeva i Rueda и Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Lena Kolarska-Bobińska, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Zofija Mazej Kukovič и Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fiona Hall, и Antonio Cancian.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber и Franz Obermayr.

Изказаха се: Günther Oettinger и Herbert Reul.

Изказа се Seán Kelly относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 21 май 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност