Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2259(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0135/2013

Předložené texty :

A7-0135/2013

Rozpravy :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Hlasování :

PV 21/05/2013 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0201

Zápis
Pondělí, 20. května 2013 - Štrasburk

16. Obnovitelná energie na evropském trhu s energií (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva k současným výzvám a možnostem obnovitelné energie na evropském trhu s energií [2012/2259(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili Yannick Jadot (navrhovatel výboru INTA), Zofija Mazej Kukovič (navrhovatelka výboru ENVI), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Raül Romeva i Rueda a Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Lena Kolarska-Bobińska, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položila Zofija Mazej Kukovič a Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, ktera rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Fiona Hall, a Antonio Cancian.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber a Franz Obermayr.

Vystoupili Günther Oettinger a Herbert Reul.

Vystoupil Seán Kelly ohledně postupu „catch the eye“ (přihlášení se zvednutím ruky).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 21.5.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí