Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2259(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0135/2013

Indgivne tekster :

A7-0135/2013

Forhandlinger :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Afstemninger :

PV 21/05/2013 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0201

Protokol
Mandag den 20. maj 2013 - Strasbourg

16. Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi (forhandling)
CRE

Betænkning om aktuelle udfordringer og muligheder for de vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi [2012/2259(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Yannick Jadot (ordfører for udtalelse fra INTA), Zofija Mazej Kukovič (ordfører for udtalelse fra ENVI), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Raül Romeva i Rueda og Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Lena Kolarska-Bobińska, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Zofija Mazej Kukovič og Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fiona Hall, og Antonio Cancian.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber og Franz Obermayr.

Talere: Günther Oettinger og Herbert Reul.

Taler: Seán Kelly om catch-the-eye-proceduren.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 21.5.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik